NOVINKY

arr3REGISTRÁCIA školy na webeAj Vám volali do školy aby si preverovali údaje školy a potom Vám prišla faktúra za „reklamné... arr3arr3viete čo je MOBBINGPojem mobbing je odvodené od anglického slova „to mob“, čo v preklade znamená obťažovať, vynadať,... arr3FÓRUMVítam Vás na našej stránke! Som rada, že aj prostredníctvom tejto stránky sa mi podarilo pre Vás...

KONTAKT

OVeS, s.r.o.
Biskupická 21, 821 06 Bratislava
tel: +421 903 695 578
oves@oves.sk


Ochrana osobných údajov a GDPR po novom

 Vážený pán riaditeľ, vážená pani riaditeľka!

Vážený pán starosta, vážená pani starostka!

Dňa 29.11.2017 bol schválený nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý upravuje slovenskú legislatívu v nadväznosti na GDPR. GDPR - General Data Protection Regulation je nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov. Zavádza nové bezpečnostné požiadavky a povinnosti, s ktorými sa musia školy zosúladiť najneskôr do

Vaša doterajšia dokumentácia k ochrane osobných údajov tak úplne stráca svoje opodstatnenie, a je potrebné vypracovať kompletne novú dokumentáciu.

 Budú vznikať nové dokumenty ako: 

- záznamy o spracovateľských činnostiach,

- a posúdenie vplyvu na ochranu údajov.

 Bude treba riešiť minimálne:

  • vymenovanie zodpovednej osoby
  • nové súhlasy na spracovanie
  • zodpovednosť prevádzkovateľov

Každá organizácia,  ktorá spracúva osobné údaje pravidelne alebo spracúva osobné údaje zvláštnej kategórie (čo školy a obce budú), musí podľa GDPR viesť záznamy o spracúvaní osobných údajov, napríklad formou prevádzkového denníku, do ktorého budú zapisované všetky dôležité informácie (napr. o prijatých technických opatreniach, o rozsahu a účelu spracúvania osobných údajov alebo ich prenosoch do tretích krajín).

 

Ako sa pripraviť na GDPR?

Existujúce zákony na ochranu osobných údajov členských štátov zostanú v platnosti aj naďalej, až do doby, keď nadobudne platnosť Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR). V našich pomeroch to znamená, že do 25.5.2018 platí zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Preto školy musia začať vykonávať zásadné kroky, smerujúce k zaručeniu súladu svojej dokumentácie s GDPR.  To znamená, že treba sa oboznámiť so samotným nariadením, ktoré podotýkam platí už od 27. 4. 2016. Postupne vychádzajú ďalšie dokumenty pracovnej skupiny  WP29 zriadenej podľa článku 29 GDPR, ktoré pomáhajú pri implementácii GDPR na naše pomery. 

Doterajšie evidencie informačných systémov platiť po zmene legislatívy nebudú! Neznamená to však pre Vás, že ich automaticky vyhodíme! Práve naopak! Treba si ich znovu zobrať, s nadhľadom a skúsenosťami z predchádzajúcich rokov pri spracovaní osobných údajov ich prehodnotiť, aby sme do novej dokumentácie už mali niektoré  údaje pripravené.

Prvým krokom by mala byť dôkladná analýza používaných dokumentov (formulárov, zmlúv, podmienok ochrany osobných údajov atď.) a nastavenia vnútorných postupov (napr. konfigurácia kamerového systému, webovej stránky, atď.)

Prípravná konzultácia a analýza môžu včas odhaliť potrebu ustanovenia zodpovednej osoby, ktorej výber alebo zaškolenie bude trvať aj niekoľko mesiacov. Možno dospejete k poznaniu, že  Vám nebude stačiť jedna zodpovedná osoba. V rámci tejto prvotnej analýzy bude preto vždy záležať na tom, aké údaje, v akom rozsahu, akým spôsobom a za akým účelom tieto údaje škola spracúva.

Čas od januára do mája bude veľmi krátky! Dokumentácia je rozsiahla. Ak budete potrebovať moje služby k spracovaniu vašej novej dokumentácii, treba aby ste sa ozvali včas, a zaistili si termín pre prípravnú konzultáciu na vašej škole/obci. Moji klienti vedia, že nikdy  neposielam len vzory, ale kompletnú dokumentáciu. Tak to bude aj tento krát! Spracovanie takejto dokumentácie presne na podmienky konkrétnej školy ale  nie je párhodinová záležitosť.  Aby som dokázala vyhovieť všetkým mojim doterajším klientom, a dokázala garantovať termín spracovania, je potrebné aby boli do môjho časového harmonogramu naplánované. Preto si Vás dovoľujem osloviť, aby ste Váš záujem o prípravnú konzultáciu a vypracovanie kompletnej dokumentácie k ochrane osobných údajov oznámili mailom na oves@oves.sk.

 

S pozdravom,

Mgr. Tamášová Karácsonyová Katarína

konateľka OVeS, s. r. o., finančná kontrolórka

                                                                                                                       

 

 

14-09-2017

Ste sa stal novým riaditeľom školy? Tak Vám gratulujem! Alebo Vás ľutovať? Ja poznám Vaše povinnosti, poznáte ich aj Vy? Ak nie, mám pre Vás zaujímavý dokument, ktorý je sprístupnený členom nášho klubu v sekcii TLAČIVÁ - FORMULÁRE :   NOVÝ RIADITEĽ  ŠKOLY.

Som si istá, že to bude pre Vás zaujímavé čítanie! 

 

14-09-2017

Aj Vás už našla nejaká firma, s ponukou, že Vám  vypracujú  novú tzv. Bezpečnostnú dokumentáciu zohľadňujúcu analýzu vplyvu na ochranu osobných údajov, podľa nariadenia  EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR)?

Veríte tomu, že firma, ktorá Vašu školu/obec ani nevidela, vie/dokáže posúdiť a spracovať takúto  analýzu?

Ak aj áno, stále čakajte! Náš nový zákon o ochrane osobných údajov ešte  nie je schválený! Ak by Vám aj niekto sľuboval modré z neba, bez nového zákona to nepôjde!

NTc5YzMwY