viete čo je MOBBING

Pojem mobbing je odvodené od anglického slova „to mob“, čo v preklade znamená obťažovať, vynadať, napadnúť.

Profesor Heinz Leymann (švédsky sociológ práce) definuje mobbing ako „psychický nátlak v zamestnaní zahrňujúci nepriateľskú a neetickú komunikáciu jednej alebo viacerých osôb zameranú systematicky proti inej osobe, ktorá je v dôsledku takého nátlaku  vytlačená do defenzívnej pozície“. Zjednodušene -  za mobbing považuje psychický teror na pracovisku. O mobbingu môžeme hovoriť len vtedy, ak tieto útoky sa uskutočňujú pravidelne, aspoň raz za týždeň po dlhšie časové obdobie, najmenej počas šiestich mesiacov

Ide teda o závažnejšiu a zákernejšiu formu šikany, pretože zatiaľ čo šikana je krátkodobým procesom, ktorého cieľom je obeť ponížiť okamžite, proces mobbingu je dlhodobým a premysleným konaním, nie jednorazovou akciou.

Najčastejšie sa vyskytuje medzi zamestnancami – kolegami – osobami na rovnakej pracovnej pozícii. Táto forma mobbingu  sa nazýva „staffing“. Žiaľ veľmi často sa na pracovisku objavuje šikanujúce konanie zo strany nadriadeného označovaná pod pojmom „bossing“.

Za základné metódy a stratégie mobbingu sa považujú izolácia, ohováranie, znevažovanie výkonu a schopností obete, ponižovanie, poškodzovanie súkromia obete. Hlavnými stratégiami bossingu sú napríklad prideľovanie nevhodných alebo nesplniteľných úloh, trvalá kontrola, zbavovanie kompetencií.

Pracovnoprávna ani iná právna úprava Slovenskej republiky definíciu pojmu mobbing neobsahuje. Právna ochrana proti mobbingu a jej špecifickej formy bossingu vychádza zo základnej zásady slovenského aj európskeho pracovného práva a to zo zásady rovnakého zaobchádzania, či zásady zákazu diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch. Ochranu proti mobbingu nepriamo poskytuje antidiskriminačný zákon č. 365/2004 Z. z. tým, že zaraďuje obťažovanie medzi formy diskriminácie a v § 2a ods. 4 definuje obťažovanie ako konanie, ktoré je možné stotožniť s mobbingom.

Pri mojich stretnutiach na školeniach často zisťujem, že mobbing možno považovať za celospoločenský problém. Často obete mobbingu ani netušia, že to, o čom rozprávajú, čo prežívajú na pracovisku, je práve mobbing.  Aj preto si myslím, že je to téma o ktorom by sa malo diskutovať, odhaľovať jeho skryté formy a odstraňovať jeho prejavy na pracovisku. Je potrebné, aby sa mobbing dostal do povedomia účastníkov pracovnoprávnych vzťahov – zamestnancov, ale hlavne zamestnávateľov, pretože práve zamestnávateľ môže tomu zabrániť.

Väčšina ľudí okolo nás je dobrá! Ale existujú aj nedobrí ľudia. Ich zmyslom života je ničiť iným ľuďom život. Našťastie nie je ich veľa, no ak máte vo svojom okolí čo i len jedného takého, dokáže Vám urobiť zo života peklo. Títo ľudia neznášajú, ak sa Vám darí (je to jedno v čom) a spravia všetko aby Vám Váš život znepríjemnili.

Pozor na kritiku! Nie každý, kto Vás kritizuje je zlý. Niektoré kritické výroky na Vašu adresu môžu byť mienené fakt úprimne, a možno to odznelo v snahe pomôcť. Ale ak vidíte, že ten kto Vás kritizuje, to robí len preto, aby Vám ublížil a ponížil, tak nedovoľte aby Vás to ovplyvnilo. Títo ľudia útočia na to, čo je pre Vás cenné. Nikdy sa nevzdajte svojich cieľov, neopúšťajte svojich kamarátov, nevzdávajte sa svojich názorov len preto, že sa niekomu nepáčia. Ak tak spravíte, prestane si vážiť sami seba.

Nepoznám nikoho, komu sa páči ak žije pod sústavnou paľbou kritiky. Zamyslite sa nad tým hlavne ak ste vo vedúcej pozícii. Ľudia nemajú radi, ak ich kritizujú. Je to preto, lebo príliš často sú napádaní zovšeobecňujúcou a ponižujúcou kritikou, napr. namiesto „Na teba sa nedá spoľahnúť“ im skúste povedať jasne „neposlal si to načas ... „ atď. Je to pre človeka veľký rozdiel! Keď zažije totiž veľa nepríjemných situácií (nejasných úloh, nejasnej kritiky...) tak sa stáva citlivým na akúkoľvek kritiku, aj na oprávnenú a dobre mienenú.

Myslite na to, že vy ste dobrí ľudia, vám ide o to, aby veci boli urobené správne. Ak budete vašim ľuďom rozprávať len, že sú zlí, nesprávni ... a podobne, pritom im nepoviete, čo konkrétne je nesprávne a ani nepoviete aké je správne riešenie, tak vás pochopiteľne budú časom nenávidieť. Takýmito rečami nič nevyriešite, ani nezmeníte, len vytvoríte zlý pocit a neznesiteľnú dusnú atmosféru na pracovisku. Radšej vždy hovorte konkrétne fakty!

Ing. Ladislav Pavlik to uvádza nasledovne: „Travičom medziľudských vzťahov ide vždy iba o vytvorenie zlej atmosféry, konfliktu a o poníženie iných. Preto úmyselne nehovoria fakty a nedávajú návod na nápravu, lebo by stratili zdroj svojej zvrátenej zábavy. Preto do toho vždy musia vniesť negatívne znehodnocujúce onálepkovanie iných.“

Nezabudnite, „ľudia vždy cítia s akým účelom sa s nimi rozprávate – či im chcete naozaj pomôcť, alebo  sa len idete zvrátene odreagovať. Vedľa ľudí, ktorí stále kritizujú a znehodnocujú, zostávajú iba takí, ktorí sú už úplne ubití a klesli na dno ľudského bytia“ – upozorňuje Ing. Ladislav Pavlík.

Ak dopustíte na pracovisku mobbing, alebo dáte priestor zlým ľuďom a nezakročíte včas voči  nesprávnemu správaniu sa takýchto ľudí môže to rozvrátiť celý váš kolektív, medziľudské vzťahy na pracovisku a hrozí, že schopní ľudia aj so svojimi skúsenosťami vám utečú.

Katarína Tamášová


 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

N2M3Yz