O NÁS - OUTSOURCING

 Čo znamená OUTSOURCING?

 "Outsourcing" znamená "vonkajší zdroj". Týmto pojmom sa označujú činnosti, ktoré sú zabezpečené externými dodávateľmi.

Cieľom outsourcingu je vytvorenie optimálnych podmienok pre výkon predmetu všetkých organizácií.

Čo Vám prináša outsourcing: 

  • zníženie počtu zamestnancov, zvýšenie transparentnosti organizačnej štruktúry,
  • nižšie nároky na počet riadených zamestnancov
  • prenesenie zodpovednosti s presnými pravidlami vo vyčlenených oblastiach,
  • vyššie zaistenie zodpovednosti za škody spôsobené výkonom služieb
  • zabezpečenie výkonu odborníkmi
  • lepšie využitie pracovného času vedenia (riadicich zamestnancov)

Zásadou spolupráce formou outsourcingu je dôvera a diskrétnosť zmluvných strán, keďže si riešenie jednotilivých úloh vyžaduje výmenu dôležitých a citlivých informácií.

 

 

         Mgr. Tamášová Karácsonyová Katarína

Vykonáva lektorskú činnosť od roku 2003 v spolupráci s renomovanými vzdelávacími inštitúciami pôsobiacimi na trhu ďalšieho vzdelávania, ako Akadémia vzdelávania a Regionálne vzdelávacie centrum - v rôznych pobočkách na území Slovenskej republiky.

 Lektorskú činnosť vykonáva výlučne v tematikách pre verejnú správu – samosprávu - RO, obce a mestá.  Pri lektorskej činnosti vychádza aj z vlastných skúseností z každodennej praxe.

Vedie/a viedla ekonomickú a personálnu agendu v rôznych inštitúciách verejnej správy, vykonáva finančnú  kontrolu na území SR, vykonáva poradenstvo pre verejnú správu a samosprávu,  je autorkou odborných článkov vo vydavateľstvách Raabe a Iura Edition, v odborných časopisoch pre verejnú správu a samosprávu.

 

 

NDM4Mm