SPOLUPRÁCA

Čo znamená OUTSOURCING?

"Outsourcing" znamená "vonkajší zdroj". Týmto pojmom sa označujú činnosti, ktoré sú zabezpečené externými dodávateľmi.
Cieľom outsourcingu je vytvorenie optimálnych podmienok pre výkon predmetu všetkých organizácií.

Čo Vám prináša outsourcing: 

  • zníženie počtu zamestnancov, zvýšenie transparentnosti organizačnej štruktúry,
  • nižšie nároky na počet riadených zamestnancov
  • prenesenie zodpovednosti s presnými pravidlami vo vyčlenených oblastiach,
  • vyššie zaistenie zodpovednosti za škody spôsobené výkonom služieb
  • zabezpečenie výkonu odborníkmi
  • lepšie využitie pracovného času vedenia (riadicich zamestnancov)

Zásadou spolupráce formou outsourcingu je dôvera a diskrétnosť zmluvných strán, keďže si riešenie jednotilivých úloh vyžaduje výmenu dôležitých a citlivých informácií.

NWUzYzMzMD