S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

SPOLUPRÁCA » OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Základná dokumentácia pre  ochranu osobných údajov  v súlade s  GDPR

§ 42 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ustanovuje posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov.  Spracovateľské operácie, ktoré môžu viesť k vysokému riziku pre práva fyzických osôb z dôvodu ich povahy, rozsahu, kontextu a účelu môžu byť najmä tie, ktoré sú realizované prostredníctvom využitia  nových technológií alebo tie, ktoré sú nového druhu a v súvislosti s ktorými prevádzkovateľ ešte nevykonal posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a ich bezpečnosť. V takých prípadoch je prevádzkovateľ povinný pred začiatkom spracúvania osobných údajov vykonať posúdenie vplyvu spracovateľských činností na ich ochranu, aby posúdil pravdepodobnosť a závažnosť vysokého rizika na práva dotknutých osôb, pričom zohľadní povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania a zdroje rizika. Uvedené posúdenie vplyvu by malo zahŕňať najmä plánované opatrenia, záruky a mechanizmy na zmiernenie daného vysokého rizika, na zabezpečenie ochrany osobných údajov a na preukázanie súladu s týmto zákonom. 

Pri posúdení vplyvu na ochranu osobných údajov pri spracovateľských operáciách, ktoré pravdepodobne povedú k vysokému riziku sa

 • posudzuje vplyv na ochranu osobných údajov – napr. zmapuje cyklus toku osobných údajov, prostredie, v ktorom dochádza k spracúvaniu, časové rozhranie, podmienky spracúvania, posudzuje sa rozsah, množstvo osobných údajov, účel ich spracúvania, vrátane oprávneného záujmu,
 • posudzuje sa nutnosť a primeranosť spracovateľských operácii vo vzťahu k účelu,
 • hodnotí sa zdroj, povaha, osobitosť a závažnosť (vysokého) rizika pre práva dotknutých osôb
 • posudzujú sa bezpečnostné, personálne/organizačné a technické prostriedky alebo opatrenia, záruky a mechanizmy na zabezpečenie ochrany osobných údajov a na preukázanie súladu so zákonom, najmä pri zohľadnení práv a oprávnených záujmov dotknutých osôb a iných osôb, ktorých sa spracovateľská operácia týka,
 • zabezpečuje sa posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov aj počas spracúvania týchto osobných údajov napríklad formou auditu ochrany osobných údajov alebo kontroly zodpovednej osoby alebo penetračnými testami pri spracovateľských operáciách,
 • nastavujú sa primerané a účinné bezpečnostné opatrenia na zmiernenie (vysokého) rizika.

 Súčasťou základnej dokumentácie sú:

 • Spracovateľské operácie a súbor podobných spracovateľských operácií
 • Súhlas na spracovanie osobných údajov a podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 • Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov
 • Opatrenia, informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov
 • Zmluva so sprostredkovateľom
 • Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov úradu a dotknutej osobe
 • Poverenie  zodpovednej osoby
 • Citlivé údaje  a údaje veľmi osobnej povahy, údaje spracúvané vo veľkom rozsahu
 • Opis plánovaného spracúvania
 • Posúdenie nutnosti a primeranosti
 • Kritériá prijateľného posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov

 V rámci posúdenia vplvu a spracovania dokumentácie zabezpečím pre Vás

 • preverenie spracúvania osobných údajov priamo u Vás na pracovisku a vašich doteraz zaužívaných pracovných postupov pri spracúvaní osobných údajov
 • preverenie Vami používaných tlačív, formulárov, ktoré majú vplyv na spracúvanie osobných údajov
 • základnú dokumentáciu - vrátane záznamov o spracovateľských činnostiach ( § 37 zákona č. 18/2018 Z. z. )
 • preškolenie všetkých Vašich zamestnancov  priamo u Vás na pracovisku
 • ďalšiu spoluprácu so zodpovednou osobou
 • reišenie prípadných bezpečnostných inciedntov
 • opakované/každoročné preškolenie zamestnancov, sledovanie zmiena  aktualizáciu dokumentácie

 

                                

MTQ3NDU