» EKONOMICKÉ PORADENSTVO

 

V rámci služieb ekonomického poradenstva Vám ponúkame zabezpečenie vnútornej kontroly a nastavenie vnútorného systému finančného riadenia.

V rámci týchto služieb je možné zabezpečiť kontrolu ekonomickej a personálnej agendy, aj celkovej účtovnej agendy. Poradenstvo vo forme vnútorných kontrol sa uskutočnuje na základe dohody, vo vopred dohodnutých termínoch priamo u odberateľa. Pri týchto kontrolách sa nielen zisťujú chyby, ale za účasti zodpovedného zamestnanca ( ekonóma, účtovníčky,...) sa tieto aj opravujú. Tento osobitný prístup a priamy kontakt neprináša výsledok len vo forme správnych ekonomických výstupov, ale aj rozšírenie vedomostí účtovníčky, ktorá sa na tejto práci priamo podiela.

V prípade, že máte záujem o zabezpečenie ekonomického poradenstva pre Vašu organizáciu, kontaktujte nás mailom, prípadne telefonicky. Na základe Vašej požiadavky Vám zašlem návrh zmluvy s presnou cenovou kalkuláciou. Ak sa rozhodnote pre uzatvorenie zmluvy - dohodneme termín prvého stretnutia, kedy sa uskutoční prvá vnútorná kontrola, v rámci ktorej prebehne zmapovanie situácie a dohodne sa ďalší postup.

POŽIADAVKA
Organizácia: *
Adresa: *
IČO: *
DIČ: *
Predmet požiadavky: *
Iná požiadavka:
Opíšte text z obrázku: *
 
ZWZlMjdlMj