S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

SLUŽBY » AKTUALITY - (nie len) COVID-19

Môže zamestnávateľ nariadiť home office v súvislosti s COVID-19?

Za normálnych okolností ( nie počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu)  nemôže zamestnávateľ jednostranne  nariadiť home office. Vyžaduje sa dohoda so zamestnancom.

Od 4. apríla 2020 platí (§ 250b ZP), že v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní má zamestnávateľ právo nariadiť zamestnancovi prácu formou home office za predpokladu, že to dohodnutý druh práce umožňuje (aj keby zamestnanec nesúhlasil). Na druhej strane aj zamestnanec má právo vykonávať prácu zo svojej domácnosti, ak to  dohodnutý druh práce umožňuje a ak na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré by neumožňovali výkon práce z domácnosti.

Ak pracovná zmluva neobsahuje ustanovenie o možnosti využitia home office (v školstve sme sa pred „Covid obdobím „ s prácou home office v prípade učiteľov nestretávali), je potrebné dojednať zmenu pracovnej zmluvy minimálne v časti týkajúcej sa miesta výkonu práce, a to najlepšie formou písomného dodatku alebo uzatvoriť písomnú dohodu o výkone práce z domu. Ak k ich uzavretiu nemôže dôjsť písomnou formou je možné takúto zmenu urobiť aj elektronicky (e-mailom).     

Po marcovej novele ZP je dôležitá informácia (nie len pre školy, školské zariadenia) v § 52 ods. 2 ZP nasledovne:

„ (2) Za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním z domácnosti zamestnanca za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje. Pri výkone práce podľa prvej vety sa primerane uplatní odsek 8 písm. b) a odseky 9 až 11.“

Z vyššie uvedených informácií pre školy, školské zariadenia vyplývajú viaceré povinnosti, ktoré sú prepojené aj na ochranu osobných údajov (§ 52 ods.8 písm. b ZP). Je dôležité si však uvedomiť, že k 1. marcu 2021 nenastáva/nenastala zmena v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ani GDPR.

Je však povinnosťou zamestnávateľa prijať opatrenia (ktoré doteraz v ZP doteraz definované neboli) aj v prípade zabezpečovania ochrany údajov.

Osobne som za „dobré slovo a dohodu“. Dohoda je obojstranný právny akt medzi zamestnancom a zamestnávateľom, a v rámci jednej dohody sa môžu dohodnúť podmienky, ako zamestnanec bude vykonávať nariadený home office (COVID AUTOMATOM), za akých podmienok, ako sa vysporiada evidencia pracovného času. Z pohľadu zamestnanca je asi lepšie ak sa na niečom môže dohodnúť, a nie sa mu jednostranne nariaďuje, a pre zamestnávateľa jednoduchšie preukázanie sa pri prípadných kontrolách.

Viac o § 52 Zákonníka práce TU

ZGFmZGM