SLUŽBY » VZDELÁVANIE

Naše semináre a školenia realizujeme priamo u klienta, aj vo vlastných priestoroch v Bratislave od roku 2009.  Od roku 2003 spolupracujem so všetkými pobočkami RVC - Regionálne vzdelávacie centrá, ktoré organizujú svoje školenia pre školy a obce.  Ak by ste radi zabezpečili osobitný prístup pre Vami vybranú špeciálnu skupinu účastníkov, je možné zabezpečiť aj takúto - na mieru šitú vzdelávaciu aktivitu. Vzdelávanie zabezpečujem aj pre zriaďovateľov - pre ich školy, školské zariadenia, bez ohľadu na právnu subjektivitu.

Aktuálne prebiehajú tieto školenia:

  • Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl k 1.9.2019
  • Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch obcí  k 1.9.2019
  • Zodpovedná osoba – aktualizačné preškolenie zodpovednej osoby
  • Kompetencie  a vzťah  zriaďovateľ – škola -  riaditeľ školy - v pracovno-právnej oblasti  (nie len  pre nových starostov a riaditeľov škôl)
  • KURZ  RIADITEĽA ŠKOLY  /2 dňové školenie/ - pre menšie skupiny
  • Verejné obstarávanie škôl, školských zariadení  podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou

 

O prebiehajúcich školeniach, konkrétnych termínoch a programoch za moje lektorskej účasti nájdete presné informácie aj na stránke Asociácie vzdelávania samosprávy podľa jednotlivých Regionálnych vzdelávacích centier.

NjA4OTdiYm